LÝ LỊCH CỦA NGÀI HIDA HARUMITSU - TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI TP.HCM
(Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1951, tại Kyoto)

Năm 1974 Tốt nghiệp trường Đại học Aoyamagakuin (Chuyên ngành Văn học Anh Mỹ)
Năm 1975 Vào Bộ Ngoại giao
Tháng 3 năm 1984 Phòng Đông Nam Á 1, Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao
Tháng 7 năm 1986 Công tác tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tháng 8 năm 1989 Công tác tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Vương quốc Anh
Tháng 8 năm 1992 Trợ lý Trưởng phòng Kinh tế, Vụ Liên hợp Quốc Bộ Ngoại giao
Tháng 8 năm 1993 Trợ lý Trưởng phòng Khu vực các nước đang phát triển, Vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao
Tháng 11 năm 1996 Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Sydney
Tháng 3 năm 2001 Phó Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
Tháng 10 năm 2004 Điều phối viên khu vực Phòng Đông Nam Á 1, Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao
Tháng 11 năm 2006 Điều phối viên cao cấp Phòng Kế hoạch Hỗ trợ kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao
Tháng 7 năm 2009 Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Bangladesh
Tháng 8 năm 2010 Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Bangladesh
Tháng 9 năm 2010 Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM