KÊU GỌI THAM GIA THIẾT KẾ ĐỒNG TIỀN KỶ NIỆM

CHƯƠNG TRÌNH TÁI THIẾT SAU THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT,

SÓNG THẦN TẠI MIỀN ĐÔNG NHẬT BẢN

 

Tham khảo trang chủ của Bộ tài chính Nhật Bản tại đây

 

Tham khảo trang chủ của Japan Mint tại đây (PDF)

 

Câu hỏi thường có (trang chủ của Bộ ngoại giao Nhật Bản)