Thông tin Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

 

1. Địa chỉ liên lạc:

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3933-3510; Fax: 028 - 3933-3520

 

2. Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu 8:30 ~ 17:15
Giờ mở cửa Lãnh sự

Sáng: 08:30 ~ 12:00

Chiều: 13:15 ~ 16:45
 

Giờ làm việc của cửa Visa Sáng: 08:30 ~ 11:30 Nhận hồ sơ
Chiều: 13:15 ~ 16:45 Trả kết quả

 

3. Lịch nghỉ năm 2017

02/01 (thứ Hai)     [Tết Dương lịch (Nghỉ hoán đổi)]
03/01 (thứ Ba)      Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (nghỉ đầu năm)
26/01 (thứ Năm)   [Tết Âm lịch]
27/01 (thứ Sáu)    [Tết Âm lịch]
30/01 (thứ Hai)     [Tết Âm lịch]
31/01 (thứ Ba)      [Tết Âm lịch (Nghỉ hoán đổi)]
01/02 (thứ Tư)      [Tết Âm lịch (Nghỉ hoán đổi)]
06/04 (thứ Năm)   [Giỗ tổ Hùng Vương]

01/05 (thứ Hai)     [Ngày Quốc tế lao động]
02/05 (thứ Ba)      [Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (Nghỉ hoán đổi)]
17/07 (thứ Hai)     Ngày của biển
04/09 (thứ Hai)     [Ngày Quốc khánh Việt Nam (Nghỉ hoán đổi)]
09/10 (thứ Hai)     Ngày thể dục thể thao
29/12 (thứ Sáu)    Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (nghỉ cuối năm)


*Ngày nghỉ trong ngoặc [ ] là ngày nghỉ lễ của Việt Nam