Q.10: Xin cho biết cách thức tuyển chọn của chương trình du học bằng học bổng của Chính phủ Nhật Bản (du học sinh quốc phí)

 

 Du học sinh quốc phí được tuyển chọn theo ba cách sau đây:


(1) Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử

 Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lựa chọn ứng viên sau đó Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tiến hành xét tuyển. Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam cũng như các trường đại học, các cơ quan chủ quản Việt Nam đều có hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp hồ sơ. Ngoài ra, thông tin về học bổng cũng được đăng tải trên mục quảng cáo của nhiều tờ báo. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản.

Chú ý: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM không trả lời những câu hỏi liên quan đến chương trình học bổng này.


(2) Thông qua các trường đại học Nhật Bản tiến cử

 Các trường tiếp nhận du học sinh tại Nhật Bản sẽ trực tiếp tiến cử du học sinh đó lên Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản để xin học bổng Chính phủ Nhật Bản. Đối tượng được tiến cử là nghiên cứu sinh sau đại học và thực tập sinh tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản. Thông thường, các trường đại học Nhật Bản sẽ tuyển du học sinh từ những trường đại học nước ngoài có ký kết giao lưu với trường đại học Nhật Bản đó rồi tiến cử lên Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản.
 Những du học sinh dạng nghiên cứu sinh sau đại học đi theo chương trình này sẽ sang Nhật vào tháng 10 hoặc tháng 1. Những du học sinh dạng thực tập sinh tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản sẽ sang Nhật vào tháng 10 hoặc tháng 1 tuỳ theo chương trình giảng dạy của mỗi trường. Thời điểm tiến cử của các trường đại học đối với nghiên cứu sinh sau đại học là vào khoảng giữa tháng 4. Đối với thực tập sinh tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản, nếu sang Nhật vào tháng 10 thì thời điểm tiến cử khoảng cuối tháng 5, nếu sang Nhật vào tháng 1 thì thời điểm tiến cử vào khoảng tháng 9 năm trước.


(3) Tuyển chọn trong nước Nhật

 Những du học sinh đang du học tại các trường đại học Nhật Bản với tư cách là du học sinh tư phí có thể trở thành du học sinh quốc phí thông qua sự tiến cử của trường đại học mà du học sinh ấy đang học lên Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản. Đối tượng tiến cử là những du học sinh tư phí đang là sinh viên cao học chính quy và có dự định học tiếp lên cao hơn, sinh viên năm cuối đại học (năm thứ tư, hoặc sinh viên năm thứ sáu đối với các ngành y, nha, thú y) có ý định học tiếp lên cao học. Chương trình này được áp dụng cho mọi trường đại học quốc lập, công lập và dân lập trên toàn quốc Nhật Bản trừ các trường đại học ngắn hạn.

 Các trường đại học sẽ căn cứ vào kết quả học tập và nhân cách của du học sinh để tiến cử lên Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản vào tháng 1 hàng năm, và nếu du học sinh nào được chấp thuận thì sẽ bắt đầu nhận học bổng Chính phủ Nhật Bản từ tháng 4 năm đó.