Q.11: Xin cho biết các phương pháp để du học Nhật Bản dạng tự túc ?

 

Để du học tự túc Nhật Bản thông thường có hai cách sau đây:
(1) Du học sinh được trường đại học Nhật Bản chấp thuận khi còn đang ở nước ngoài. Xin tham khảo thêm Q.12.
(2) Du học sinh sang Nhật, học một khoá tiếng Nhật khoảng 1 năm tại một trường Nhật ngữ sau đó dự kỳ thi vào đại học, cao học ở trường mà du học sinh đó muốn vào.

Tuy nhiên, trong cả hai cách trên, để nhập học vào cao học hay đại học, du học sinh đều phải trải qua một quá trình tuyển chọn do trường quy định. Phần nhiều các trường đại học yêu cầu du học sinh phải dự thi đầu vào tại Nhật Bản. Để tham khảo quá trình tuyển chọn của các trường đại học, xin tham khảo trang web sau:
Đối với bậc đại học : http://www.jasso.go.jp/links/links_sj_e.html
Đối với bậc cao học : http://www.jpss.jp