Q.15: Xin cho biết thông tin về Học bổng Khuyến học (Gakushu Shoreihi) của Chính phủ Nhật Bản dành cho du học sinh tự túc ?

 

Đây là học bổng mà Chính phủ Nhật Bản dành cho các du học sinh tự túc, được thực hiện thông qua Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO). Đối tượng tuyển chọn là những du học sinh tự túc đang học cao học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, khoa du học sinh của các trường đại học, đang học tiếng Nhật tại các trường có chương trình Giáo dục dự bị để chuẩn bị thi vào đại học. Ngoài ra, những thí sinh có điểm thi xuất sắc trong Kỳ thi Du học Nhật Bản cũng được tuyển chọn.


Học bổng một tháng đối với du học sinh cao học là 73.000 yên (khoảng gần 650 USD), đối du học sinh bậc thấp hơn là 52.000 yên (khoảng gần 450 USD).


Thời gian cấp thường là 1 năm, tuy nhiên những năm sau, du học sinh vẫn có thể nộp đơn xin tiếp.


Cách nộp đơn: đối những du học sinh đang du học tại Nhật Bản sẽ nộp đơn tại trường mình đang học. Con đối với những thí sinh dự thi Kỳ thi Du học NhậtBản, sẽ đánh dấu vào ô đăng ký xin học bổng của Mẫu đơn đăng ký dự thi Kỳ thi Du học Nhật Bản.
Những thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau :

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html