Q.8: Các trường đại học Nhật Bản có chế độ miễn giảm học phí cho du học sinh hay không ?

 

Hầu hết các trường đại học quốc lập, công lập, dân lập đều có chế độ miễn giảm học phí cho du học sinh tự túc. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại trang web sau : http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html