THÔNG BÁO VỀ SỰ THAY ĐỔI NGÀY NGHỈ LỄ VÀ GIỜ LÀM VIỆC

CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN

 

 

 

1. Về ngày nghỉ lễ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

 

Để nghỉ bù cho ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản đã quy định nghỉ lễ ngày 03 tháng 04 năm 2009. Nhưng vừa rồi, cơ quan thẩm quyền của Việt Nam đã thông báo chính thức ngày nghỉ bù là ngày 06 tháng 04 năm 2009. Do đó ngày nghỉ lễ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản sẽ được thay đổi như sau:

 

Trước đây:        ngày 03 tháng 04 năm 2009: ngày nghỉ lễ

                     ngày 06 tháng 04 năm 2009: ngày làm việc

 

Nay thay đổi:    ngày 03 tháng 04 năm 2009: ngày làm việc

                   ngày 06 tháng 04 năm 2009: ngày nghỉ lễ

 

Ngoài ra về lịch nghỉ cả năm, đề nghị tham khảo trên trang chủ phần “địa chỉ, số điện thoại liên lạc và ngày nghỉ lễ”.

 

2. Về thời gian làm việc của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

 

           Quy định liên quan đến giờ làm việc và ngày nghỉ của nhân viên đã được điều chỉnh, thời gian làm việc trong 1 ngày là 7 giờ 45 phút và thời gian tiếp khách sẽ được thay đổi như sau. Đề nghị Quý khách lưu ý.

 

Giờ tiếp khách cho đến ngày 31 tháng 3:

 

Thời gian tiếp khách:                              Sáng:    8 giờ 30 phút đến 12 giờ

                                                            Chiều:  13 giờ 15 phút đến 17 giờ

 

Thời gian tiếp khách liên quan đến visa:   Sáng:    8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: nhận đơn và phát visa

                                                           Chiều:  13 giờ 15 phút đến 17 giờ: phát visa

 

Giờ tiếp khách từ ngày 01 tháng 04

 

Thời gian tiếp khách:                             Sáng:     8 giờ 30 phút đến 12 giờ

                                                           Chiều:   13 giờ 15 phút đến 16 giờ 45 phút

 

Thời gian tiếp khách liên quan đến visa:  Sáng:     8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: nhận đơn và phát visa

                                                          Chiều:   13 giờ 15 phút đến 16 giờ 45 phút: phát visa