Về cách thức xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản

2022/10/3
 
Căn cứ vào Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới,  Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa. Việc tiếp nhận hồ sơ xin visa sẽ được thực hiện thông qua chế độ đặt hẹn trước qua email để đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, trong thời gian này, trừ một vài trường hợp đặc biệt, quý vị có dự định nộp hồ sơ xin visa vui lòng nộp hồ sơ thông qua các công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
 
Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa.

Những người được nộp hồ sơ xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

・Các công ty ủy thác (Danh sách các công ty
・Các cơ quan phái cử được cấp phép của chính phủ Việt Nam
・Các công ty du học trong danh sách đã chấp thuận của Tổng Lãnh sự quán Nhật  Bản
・Các công ty, cơ quan đoàn thể nơi người xin visa đang làm việc
・Các công ty du lịch chỉ định (Danh sách các công ty)

 * Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa tại Cửa sổ thị thực Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Vui lòng gọi điện thoại trước để đặt hẹn : +84-28-39333510

1. Cách thức tiến hành

   Đặt hẹn trước qua email.

   Email đăng ký: visahc@hc.mofa.go.jp 
   Vui lòng nhập đủ thông tin đăng ký vào file Excel đính kèm và gửi đến địa chỉ email ở trên từ 9 giờ sáng đến 16 giờ mỗi ngày. 
   Khi đến nộp hồ sơ xin vui lòng mang theo bản copy email trả lời của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (phần nội dung ghi ngày tiếp nhận hồ sơ) và các hồ sơ cần thiết.

* Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa tại Cửa sổ thị thực Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Vui lòng gọi điện thoại trước để đặt hẹn : +84-28-39333510

※Hiện tại, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không tiếp nhận hồ sơ xin visa của cá nhân tại Cửa sổ thị thực của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Hồ sơ xin visa vui lòng nộp thông qua các Công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (Danh sách các công ty)
 

2. Hồ sơ cần thiết xin cấp mới visa

   Vui lòng tham khảo tại đây.

3. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

  • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế, do đó, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
  • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
  • Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ của ngày hôm đó (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).
  • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.
  • Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ kết thúc việc xét duyệt.
  • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.  

 4. Cửa sổ giải đáp

Hotline hỗ trợ về việc xin visa đi Nhật Bản (chỉ sử dụng tiếng Việt)

Số điện thoại: +84-24-73090886
Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (từ 8:30 ~ 17:15)

Thông tin visa, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Trao đổi về visa) (Tiếng Nhật/Tiếng Anh) Số điện thoại: (+81) 3-5363-3013        

Gọi trong nước Nhật Bản: 0570-011000 (Tổng đài tự động)
Thời gian làm việc: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00