DỰ ÁN NGO CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN : Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập"

DỰ ÁN NGO CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN : Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập"

 Ngày 03 tháng 03 năm 2015, Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng” đã long trọng diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tóm tắt dự án:
   1. Tên dự án: “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng” (Năm thứ 3)
   2. Số tiền viện trợ: 99,031 Đô la Mỹ
   3. Cơ quan nhận viện trợ: Tổ chức Asia Rainbow
   4. Nội dung dự án: thông qua việc đào tạo giáo viên tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, dự án sẽ đẩy mạnh phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục trẻ em bình thường, tạo môi trường học tập hoàn thiện hơn cho các em.

 Cơ quan nhận viện trợ - Tổ chức Asia Rainbow, cho đến nay đã triển khai thực hiện phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, giúp trẻ khiếm khuyết trí tuệ - khiếm thị - khiếm thính tại đây có thể học tập trong cùng môi trường giáo dục với trẻ em bình thường.

 Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow - bà Baba Yumiko sau khi trình bày dự án với Tổng Lãnh sự - ông Nakajima, đã phát biểu như sau “Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, tôi vẫn cảm thấy yên tâm khi tinh thần của các giáo viên được tập huấn phương pháp giáo dục hòa nhập ngày càng mạnh mẽ hơn. Cũng như, với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao mà nhân viên chúng tôi đã có thể tiến hành dự án một cách thuận lợi, trong 1 năm còn lại – cũng là năm cuối cùng của dự án, các giáo viên chủ chốt trong phương pháp giáo dục hòa nhập sẽ cố gắng hết sức mình tự chủ trong việc tiếp tục phát huy dự án ngay cả khi dự án đã kết thúc”. Đáp lại, Tổng Lãnh sự Nakajima đã khích lệ “Trong 2 năm qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tôi có thể cảm nhận rõ các hoạt động được tổ chức ổn định hơn rất nhiều, chẳng hạn như việc hoàn thành tập huấn cho toàn thể giáo viên đảm nhiệm các trẻ khuyết tật. Việc giáo dục trẻ khuyết tật là một lĩnh vực quan trọng có nhiều vấn đề liên quan đến hộ nghèo, người vùng dân tộc thiểu số, từ đây về sau vẫn cần một sự nỗ lực rất lớn từ phía Tổ chức nên mong bà hãy cố gắng hơn nữa trong năm cuối cùng này”.

Tổng Lãnh sự Nakajima và Giám đốc Baba ký tên

Tổng Lãnh sự Nakajima và Giám đốc Baba bắt tay