Tổng Lãnh sự Nhật Bản Nakajima thăm tỉnh Bình Phước

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Nakajima thăm tỉnh Bình Phước

1. Vào ngày 05/02, ông Nakajima Satoshi – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm tỉnh Bình Phước.

2. Tại tỉnh Bình Phước, ông Nakajima đã có buổi hội đàm với ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước. Ông Lợi cho biết, tỉnh Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Campuchia dài 260km. Mức tăng trưởng GDP trong năm ngoái đạt gần 9%, năm nay chú trọng phát triển các doanh nghiệp tư nhân, dồn sức thúc đẩy xúc tiến đầu tư. Khu vực trung tâm phía Nam của Tỉnh có nhiều khu công nghiệp đang phát triển, an ninh tốt. Trong bối cảnh Nhật Bản và Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp, tỉnh Bình Phước sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng một môi trường đầu tư tốt cũng như phát huy mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy sự đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Nakajima cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi