Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường"

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường"

 Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Khái quát dự án:
  1. Tên dự án: “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường”
  2. Số tiền viện trợ: 89.678 Đô la Mỹ
  3. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
  4. Địa điểm thực hiện dự án: 4 xã thuộc huyện Bình Đại và huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre
  5. Nội dung dự án: Dự án sẽ hỗ trợ các hộ nông dân tại 4 xã thuộc huyện Bình Đại và huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre phát triển nông nghiệp hữu cơ thông qua việc cung cấp trang thiết bị, kiến thức để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tạo ra mô hình tăng thêm thu nhập cuộc sống cho các hộ nông dân thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chế biến các nông sản hữu cơ. Cũng như, với việc tổ chức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, dự án sẽ phổ biến tính quan trọng của việc hình thành một xã hội chú trọng việc gìn giữ môi trường trên địa bàn các xã, qua đó góp phần xây dựng các xã nông thôn trọng tâm của địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.

 Cho đến năm vừa rồi, với việc thực hiện “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản, Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table đã nỗ lực trong việc cung cấp trang thiết bị, kiến thức về phương pháp sản xuất nông nghiệp bền vững cho các hộ nghèo, đồng thời tạo ra môi trường thoát nghèo bằng cách cho các hộ nghèo mượn giống thông qua ngân hàng cho vay giống vịt, bò được điều hành bởi các Ban Quản lý xã.

 Bà Mayu INO, Giám đốc Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table, sau khi trình bày dự án với ông Yoshinori YAKABE, Quyền Tổng lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã nói rằng “Tại Việt Nam, mối quan tâm về an toàn thực phẩm ngày càng cao, nhu cầu về nông sản hữu cơ cũng ngày càng lớn. Tại Bến Tre, các phương thức sản xuất an toàn, góp phần cải thiện sinh kế rất được người dân chú trọng, các hộ dân cũng nỗ lực làm sao để tự nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết, Tổ chức Seed to Table hy vọng có thể hỗ trợ gián tiếp đến các hộ dân, góp phần cải thiện cuộc sống, bảo vệ môi trường. Vào tháng 03, Tổ chức Seed to Table sẽ tổ chức hội thảo học hỏi kinh nghiệm từ những người làm nghề nông trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, các chuyên gia về xây dựng thương hiệu, các hội phụ nữ đến từ Nhật Bản, tạo cơ hội để người dân Bến Tre nâng cao ý thức, kỹ thuật, hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc liên kết vùng. Cũng như, trên các khu vườn trồng rau tại các trại trẻ em mồ côi, Tổ chức Seed to Table sẽ áp dụng và theo sát quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Qua đó, Tổ chức hy vọng có thể giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, truyền đạt đến các em về tầm quan trọng trong việc cân bằng giữa sản xuất nông nghiệp, phát triển xã hội với bảo vệ môi trường”. Đáp lại, Quyền Tổng lãnh sự Yakabe khích lệ “Tôi tin tưởng rằng, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ sẽ là một yếu tố không thể thiếu đi cùng với sự phát triển trong tương lai của đất nước Việt Nam, dự án này sẽ là một dự án thiết thực, đem lại lợi nhuận cho Việt Nam nói chung và những người làm nghề nông nói riêng. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh rất kỳ vọng dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công ”.

Quyền Tổng lãnh sự Yakabe và Giám đốc Ino ký tên vào bản hợp đồng

Quyền Tổng lãnh sự Yakabe và Giám đốc Ino bắt tay