Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue chào xã giao Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue chào xã giao Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

1. Ngày 07/03, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi gặp chào xã giao với ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue đã cùng với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao đổi ý kiến về các dự án ODA trên địa bàn thành phố, về việc tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản hay giao lưu cấp độ chính quyền giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Kawaue và Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng