Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue chào xã giao Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue chào xã giao Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

1. Ngày 21/03, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi gặp chào xã giao với ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue đã cùng với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam; cùng nhau trao đổi ý kiến về các dự án ODA trên địa bàn thành phố, về việc tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản, giao lưu cấp độ chính quyền giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Nhật Bản hay hoạt động giao lưu văn hóa Nhật – Việt diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự Kawaue và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong