Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue thăm tỉnh Đắk Lắk

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue thăm tỉnh Đắk Lắk

1. Ngày 11/03, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm tỉnh Đắk Lắk và hội đàm với ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hà cho biết, tỉnh Đắk Lắk có thế mạnh về nông nghiệp, có sản lượng lớn về cà phê, cao su và hạt tiêu, trong đó, hạt cà phê với chất lượng cao của Tỉnh đang được xuất khẩu sang Nhật Bản. Giao lưu giữa hai nước đang diễn ra rất tích cực cả về mặt kinh tế lẫn về mặt văn hóa, Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Hà sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Kawaue và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà