Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue thăm tỉnh Ninh Thuận

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue thăm tỉnh Ninh Thuận

1. Ngày 02/02, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm tỉnh Ninh Thuận và có buổi chào xã giao cùng với ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

2. Chủ tịch UBND Tỉnh Lưu Xuân Vĩnh cho biết, Ninh Thuận đang phấn đấu trở thành địa phương phát triển năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió; vì vậy, Tỉnh luôn hoan nghênh sự đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản, vốn được biết đến có thế mạnh về công nghệ quản lý năng lượng. Cũng như, trong hơn 50 năm qua, nhà máy thủy điện Đa Nhim – được xây dựng bởi Nhật Bản, đã luôn cung cấp ổn định điện và nước cho người dân, qua đó đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của địa phương.

3. Nhà máy thủy điện Đa Nhim được khánh thành vào năm 1964, là nhà máy thủy điện được xây dựng bởi sự đóng góp bồi thường chiến tranh mà Nhật Bản dành cho chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ. Hiện tại, dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim cũng đang được triển khai bởi vốn viện trợ từ chính phủ Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh