Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn II)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn II)

 Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoại II) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 Khái quát dự án:
1. Tên dự án: “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 2)
2. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
3. Số tiền viện trợ: 158.242 Đô la Mỹ
4. Địa điểm thực hiện dự án: 4 xã thuộc huyện Bình Đại và huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre
5. Nội dung dự án: Dự án sẽ hỗ trợ các hộ nông dân tại 4 xã thuộc huyện Bình Đại và huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre phát triển nông nghiệp hữu cơ thông qua việc cung cấp trang thiết bị, kiến thức để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tạo ra mô hình tăng thêm thu nhập cuộc sống cho các hộ nông dân thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chế biến các nông sản hữu cơ. Trong Giai đoạn 2 của dự án này, nhằm mục đích hỗ trợ cho việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng như các hộ nông dân tại địa phương có thể tự mình chế biến và phân phối ra thị trường, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ để xây dựng nhà xưởng gia công chế biến tại địa phương cũng như góp phần trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn tại Việt Nam.

 Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table cũng là tổ chức đã được nhận viện trợ trong năm ngoái để thực hiện “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoại I), thông qua các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ đối với các hộ nông dân còn khó khăn, Seed to Table đang nỗ lực hết sức mình để mở rộng mô hình này cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo cho các vùng nông thôn tại Việt Nam.

 Tại buổi Lễ ký kết, ông Kawaue Jun-Ichi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Tp.HCM đã bày tỏ “Vấn đề về An toàn thực phẩm tại Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhận được sự quan tâm cao, do đó, Dự án viện trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Bến Tre, cũng là một trong những ngành sản xuất chủ đạo của địa phương là một dự án quan trọng. Tổ chức Seed to Table đã phối hợp cùng các Sở ban ngành phụ trách Nông nghiệp tại địa phương, đặc biệt là đã nhận được sự đồng thuận của những bà con nông dân tham gia vào dự án từ đó triển khai và thực hiện dự án rất hiệu quả. Với tư cách Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức mình cho sự thành công của dự án”. Đáp lại, bà Ino Mayu Giám đốc Tổ chức Seed to Table đã trình bày “Tại địa phương, từ mong muốn đảm bảo an toàn thực phẩm mà việc triển khai nông nghiệp hữu cơ đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng, tuy nhiên, so sánh với phương pháp canh tác truyền thống thì nông nghiệp hữu cơ còn gặp rất nhiều mặt khó khăn dẫn đến các hộ nông dân tham gia sản xuất không nhiều nhưng những hộ nào đã tham gia vào dự án rồi thì quyết tâm thực hiện rất cao và tạo nên các sản phẩm tốt cho cộng đồng, điều này chính là nguồn động viên lớn nhất của Dự án, nó giúp chúng tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành vai trò đối với Dự án. Mặt khác, hiện nay nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là rất cao trong khi năng lực sản xuất lại hạn chế, có rất nhiều khách hàng bày tỏ mong muốn được mua các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ dẫn đến chúng tôi mong muốn làm sao để có thể nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất. Thêm vào đó, tại Việt Nam có rất nhiều sản phẩm tốt nhưng kỹ thuật chế biến, đóng gói thì còn nhiều yếu kém dẫn đến năng lực cạnh tranh không cao cũng chính là một vấn đề hiện nay, do đó, thông qua Dự án lần này, chúng tôi mong muốn xây dựng được một chuỗi giá trị từ khâu sản xuất ban đầu cho đến khâu chế biến thành phẩm cuối cùng. Đặc biệt, trong lần này, chúng tôi mong muốn sử dụng sản phẩm dừa truyền thống của Bến Tre để chế biến thành những bánh kẹo mà không có bất kỳ phụ gia bảo quản nào, chỉ từ những cải tiến kỹ thuật chế biến để đưa ra thị trường các sản phẩm an toàn, thậm chí trong tương lai còn hướng đến việc xuất khẩu sang Nhật Bản. Đối với chúng tôi, đây là một thử thách, chúng tôi mong muốn xây dựng được một mô hình tạo nên chuỗi giá trị sản xuất từ khâu sản xuất nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến, đưa ra thị trường tiêu thụ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu thực hiện được điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nên nguồn công việc cho các lao động và góp phần phát triển bền vững cho địa phương, vì vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích khi tiếp tục được nhận viện trợ trong lần này”.

TLS Kawaue & GĐ Ino trao đổi Hợp đồng ký kết

TLS Kawaue & GĐ Ino bắt tay nhau sau khi ký Hợp đồng