Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long” (năm thứ 2)

 Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long” (năm thứ 2) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
 Khái quát dự án:
      (1) Tên Dự án:
     “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long”
(năm thứ 2)  
      (2) Tổ chức nhận viện trợ :
              Tổ chức Save the Children Japan
      (3) Số tiền viện trợ :
              247.011 Đô la Mỹ
      (4) Địa điểm thực hiện dự án :
              Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
      (5) Tóm lược dự án :
              Tại tỉnh Đồng Tháp – nơi đang chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai như lũ lụt, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như cố gắng mang đến một môi trường sống an toàn hơn cho người dân địa phương thông qua các việc như thiết lập hệ thống quản lý phòng chống thiên tai tại các thôn trọng tâm, trong đó quan tâm đến những đối tượng cần sự hỗ trợ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn tại các trường học; hay nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các công nhân viên chức tại địa phương.
 
 Tổ chức Save the Children Japan là Tổ chức NGO của Nhật Bản đã có rất nhiều nỗ lực thực hiện “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long” (năm thứ 1) thông qua việc xây dựng các Đội tự quản Phòng chống thiên tai tại địa phương mà trọng tâm là hướng đến những đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng cao, từ đó góp phần xây dựng một môi trường sống đảm bảo an toàn cho cộng đồng tại địa phương.
 Tại buổi lễ ký kết, ông Jun-ichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã phát biểu và có những lời động viên như sau: “Mặc dù nền kinh tế đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn cần nhiều sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án lần này là dự án hỗ trợ về phòng chống thiên tai cũng là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất cần và nội dung của dự án là rất hiệu quả. Tôi cũng được nghe nói là chính quyền địa phương nơi tiếp nhận dự án đã có những đánh giá rất tốt dành cho đơn vị thực hiện. Vì vậy, với tư cách Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi của mình để hỗ trợ cho Dự án”. Đáp lại, Bà Yumi TSURUOKA – Điều phối viên Dự án tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, cũng đã giới thiệu về kết quả gặt hái được trong quá trình thực hiện Dự án năm thứ 1 và phát biểu rằng : “ Trong năm thứ 2 này, Dự án sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của năm thứ 1 và cố gắng tiếp tục thực hiện những chương trình, giải pháp nhằm đáp ứng được nhu cầu tại địa phương. Đồng thời, Dự án rất cảm kích trước những hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản và rất mong tiếp tục sẽ được nhận những hỗ trợ trong năm thứ 2 này”.
 

Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và Bà Tsuruoka – Điều phối viên Dự án tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, ký tên vào bản hợp đồng

Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và Bà Tsuruoka – Điều phối viên Dự án tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, bắt tay