Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 3)

 Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 3) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khái quát dự án:
I. “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3)
 (1) Tổ chức nhận viện trợ :
 Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
 (2) Số tiền viện trợ :
 193.439 Đô la Mỹ
 (3) Địa điểm thực hiện dự án :
 Huyện Bình Đại và 5 huyện khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 (4) Tóm lược dự án :
 Dự án sẽ hỗ trợ cung cấp trang thiết bị, kiến thức cần thiết để sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho các hộ nông dân tại huyện Bình Đại và 5 huyện khác của tỉnh Bến Tre, đồng thời tạo ra mô hình tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chế biến các nông sản hữu cơ. Trong Giai đoạn 3 lần này, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển địa phương của chính mình thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế, đóng gói để xử lý nông sản hữu cơ sau thu hoạch và xây dựng nhà ủ phân bón v.v...

II. “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 3)
 (1) Tổ chức nhận viện trợ :
 Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow
 (2) Số tiền viện trợ :
 111.851 Đô la Mỹ
 (3) Địa điểm thực hiện dự án :
 Các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang
 (4) Tóm lược dự án :
 Dự án hỗ trợ để phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đối với giáo viên tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang thông qua việc tổ chức khóa tập huấn với chuyên gia trong 2 tuần, tập huấn tại địa phương, tại trường học, cũng như luôn theo dõi quá trình giảng dạy. Trong Giai đoạn 3 lần này, dự án sẽ tổ chức lớp tập huấn phương pháp tư vấn tâm lý hướng đến đối tượng là các phụ huynh có con cần tham gia giáo dục hòa nhập để giúp các địa phương tự hình thành nên hệ thống giáo dục hòa nhập và nâng cao hơn nữa năng lực đào tạo cho các địa phương.

 Tại buổi lễ ký kết, ông KAWAUE Jun – Ichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã phát biểu rằng: “Việt Nam vẫn còn cần nhiều sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Lần này là các dự án viện trợ cho lĩnh vực “Nông nghiệp - An toàn thực phẩm” và “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật”, các lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam đang rất cần hỗ trợ, vì vậy, chúng tôi đánh giá đây là các dự án rất hiệu quả. Đối với dự án Seed to Table, đây là một dự án đã hoạt động tại tỉnh Bến Tre hơn 10 năm và được đánh giá rất cao vì những hoạt động hỗ trợ cho chính quyền và nông dân địa phương tại đây. Thêm vào đó, dự án này cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các phương tiện truyền thông, vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là một dự án hoạt động rất thích hợp vì đã đáp ứng được những mong muốn của người dân địa phương. Đối với dự án Asia Rainbow, trong giai đoạn trước đây Asia Rainbow đã hỗ trợ cho tỉnh Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, hiện nay dự án tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận và từ trước cho đến nay, dự án đều nhận được sự đánh giá cao cho những thành quả thu được, vì vậy, tôi nghĩ rằng đây cũng là một dự án rất thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của người dân địa phương”. Bà INO Mayu, Giám đốc Tổ chức Seed to Table cũng đã phát biểu rằng: “Thông qua Dự án này, chúng tôi mong muốn những người nông dân của tỉnh Bến Tre sẽ tiếp thu được kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thêm vào đó, chúng tôi còn mong muốn rằng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Bến Tre sẽ lan tỏa ra nhiều địa phương nữa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và có thể giới thiệu ra thế giới những nông sản xanh an toàn của Việt Nam”. Bà BABA Yumiko, Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow, cũng trình bày: “Tôi vô cùng biết ơn khi được tiếp tục nhận viện trợ trong lần này. Thông qua Dự án này, trong năm vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ được cho hơn 20.000 giáo viên có điều kiện tham gia các Khóa Tập huấn về Đào tạo giáo dục hòa nhập. Những thành quả của chương trình đào tạo này cũng đã được thể hiện rõ nét mà đặc biệt là chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời tri ân từ người dân địa phương.

TLS Kawaue & GĐ Ino ký Hợp đồng

TLS Kawaue & GĐ Ino bắt tay nhau sau khi ký Hợp đồng

TLS Kawaue & GĐ Baba ký Hợp đồng

TLS Kawaue & GĐ Baba bắt tay nhau sau khi ký Hợp đồng