HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN DÀNH CHO BẬC SAU ĐẠI HỌC

(HỌC BỔNG MEXT) NĂM 2011

 

1. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản dành cho bậc sau đại học(học bổng MEXT) năm 2011.

 

(1) Thông tin tuyển chọn

 + Tiếng Nhật

 + Tiếng Anh

 

(2) Hồ sơ dự tuyển

 + Đơn dự tuyển

 + Đơn dự tuyển (bản đính kèm)

 

(3) Kế hoạch nghiên cứu

 

(4) Thư tiến cử

 

(5) Giấy khám sức khỏe

 

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa mới đăng thông báo chương trình học bổng này trên trang web của Bộ. Xin vui lòng tham khảo link tại đây.

 

 3. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 05/06/2010. Toàn bộ hồ sơ dự tuyển cần chuyển trực tiếp hoặc gửi bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm đến địa chỉ: Văn phòng một cửa - Cục đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

 4. Tham khảo đề thi của những năm trước dưới đây.

 Năm 2010: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Đáp án

 Năm 2009: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Đáp án

 Năm 2008: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Đáp án

 Năm 2007: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Đáp án