THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

 

Các thông tin chính xác và mới nhất liên quan mức độ an toàn phóng xạ hạt nhân về thực phẩm, cảng vịnh và sân bay được cập nhật thường xuyên trên trang web dưới đây của Bộ Ngoại giao Nhật Bản:


http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/safety_info.html

 

Kính đề nghị Quý vị sử dụng thông tin trên trang web nói trên để tránh gây ngộ nhận, hiểu lầm về mức độ an toàn phóng xạ hạt nhân.