THÔNG BÁO PHÁT TẠP CHÍ NIPONICA NO.4 (Sức mạnh của Kiến trúc Nhật Bản)

VÀ NIPONICA NO.3 (Tinh thần Zen)

 

 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát miễn phí tạp chí Niponica No.4 tiếng Anh và tiếng Nhật, Niponica No.3 tiếng Anh cho các cá nhân và cơ quan có nhu cầu.

(còn 1000 bộ tiếng Anh, 100 bộ tiếng Nhật của Niponica số 4 và 300 bộ tiếng Anh của Niponica số 3)

 Có 2 cách để nhận tạp chí Nippon và Niponica: nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM hoặc đề nghị gửi đến nhà như sau:

 • Nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ). Khi đến nhận tạp chí thông báo cho bảo vệ là đến nhận tạp chí.
 • Gửi đến nhà: Gửi thư đến Ban Văn hóa - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ghi rõ tên và loại tạp chí muốn nhận (bên ngoài bao thư ghi rõ “TẠP CHÍ NIPONICA”) trong đó có gửi kèm:
  • Nhãn địa chỉ đã được cắt sẵn bao gồm: Họ tên, địa chỉ người nhận (phải ghi chữ rõ ràng)
  • Tem trị giá theo số lượng tạp chí muốn nhận:
   + Nếu nhận 1 cuốn: Gửi tem trị giá 6.500VND
   + Nếu nhận tổng số từ 2 đến 3 cuốn: Gửi tem trị giá 12.000VND
   + Nếu nhận tổng số 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND
   + Nếu nhận tổng số trên 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND + 1 tem trị giá 6.500VND
 • Lưu ý: 1 cá nhân chỉ được nhận 1 cuốn cho mỗi loại ngôn ngữ của tạp chí.
 • Tạp chí bằng tiếng Nhật do số lượng có hạn, sẽ ưu tiên cho người đến trước.

Địa chỉ đến nhận tạp chí và gửi bao thư:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Ban Văn hóa
261 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM, Tel: +84-8-3933-3510, Email: nipponmagazine@gmail.com

 

Niponica No.4: (Sức mạnh của Kiến trúc Nhật Bản)

 

Tiếng Nhật:
特集: 日本建築の力

Tiếng Anh:
Special Feature: The Power of Japanese ARCHITECTURE

 

Niponica No.3: Tinh thần Zen

 

Tiếng Nhật:

特集: 禅の心とかたち

Tiếng Anh:

Special Feature: Expressing the Spirit of Zen

 

 Để tiếp tục nhận được các thông tin về việc phát tạp chí tiếp theo, vui lòng gửi thông tin liên lạc về email: nipponmagazine@gmail.com

 

Họ và tên:

Nơi công tác/ Trường học:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email: