THÔNG BÁO PHÁT TẠP CHÍ NIPONICA NO.3 (Tinh thần Zen (Thiền))

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát miễn phí tạp chí Niponica No.3 bằng tiếng Anh và tiếng Nhật cho các cá nhân và cơ quan có nhu cầu.

Có 2 cách để nhận tạp chí Nippon và Niponica: nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM hoặc đề nghị gửi đến nhà như sau:

 • Nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM: Từ 14:00 ~ 16:00 từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ). Khi đến nhận tạp chí thông báo cho bảo vệ là đến nhận tạp chí.
 • Gửi đến nhà: Gửi thư đến Ban Văn hóa - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ghi rõ tên và loại tạp chí muốn nhận (bên ngoài bao thư ghi rõ “TẠP CHÍ NIPPON & NIPONICA”) trong đó có gửi kèm:
  • Nhãn địa chỉ đã được cắt sẵn bao gồm: Họ tên, địa chỉ người nhận (phải ghi chữ rõ ràng)
  • Tem trị giá theo số lượng tạp chí muốn nhận:
   + Nếu nhận 1 cuốn: Gửi tem trị giá 6.500VND
   + Nếu nhận tổng số từ 2 đến 3 cuốn: Gửi tem trị giá 12.000VND
   + Nếu nhận tổng số 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND
   + Nếu nhận tổng số trên 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND + 1 tem trị giá 6.500VND
 • Lưu ý: 1 cá nhân chỉ được nhận 1 cuốn cho mỗi loại ngôn ngữ của tạp chí.
 • Tạp chí bằng tiếng Nhật do số lượng có hạn, sẽ ưu tiên cho người đến trước.

Địa chỉ đến nhận tạp chí và gửi bao thư:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Ban Văn hóa
13 – 17 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, Tel: 08 – 38225314, Email: nipponmagazine@gmail.com

 

Niponica No.3: (Tinh thần thiền)

 

Tiếng Nhật:
特集: 禅の心とかたち

Tiếng Anh:
Special Feature: Expressing the Spirit of Zen

 

Để tiếp tục nhận được các thông tin về việc phát tạp chí tiếp theo, vui lòng gửi thông tin liên lạc về email: nipponmagazine@gmail.com

 

Họ và tên:

Nơi công tác/ Trường học:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email: