THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN TẠI NHẬT BẢN

 

1. Thông tin trên trang web của Văn phòng nội các Nhật Bản

  http://www.kantei.go.jp/foreign/incident/index.html

 

2. Thông tin trên trang web của Bộ ngoại giao Nhật Bản

  http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/index.html

 

3.Thông tin trên trang web của Tổ chức Du lịch Quốc tế Nhật Bản  

  http://www.jnto.go.jp/eq/eng/06_video.htm

 

4. Thông tin liên quan về việc không hạn chế du lịch đến Nhật Bản

  IMO International Maritime Organization
  http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/No-restrictions-on-travel-to-Japan.aspx

  

  ICAO International Civil Aviation Organization
  http://icao.int/