HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT) VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(HỌC BỔNG MEXT) NĂM 2012

 

1. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản dành cho bậc đại học, cao đẳng (khối ngành kỹ thuật) và trung cấp chuyên nghiệp (học bổng MEXT) năm 2012.

 

(1) Bậc đại học

+ Thông tin tuyển chọn: tiếng Nhật, tiếng Anh

+ Đơn dự tuyển

+ Đơn dự tuyển (bản đính kèm)

+ Giấy khám sức khỏe

 

(2) Bậc cao đẳng

+ Thông tin tuyển chọn: tiếng Nhật, tiếng Anh

+ Các khối ngành đăng ký dự tuyển

+ Đơn dự tuyển

+ Giấy khám sức khỏe

 

(3) Bậc trung cấp chuyên nghiệp

+ Thông tin tuyển chọn: tiếng Nhật, tiếng Anh

+ Các khối ngành đăng ký dự tuyển

+ Đơn dự tuyển

+ Giấy khám sức khỏe

 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa mới đăng thông báo chương trình học bổng này trên trang web của Bộ. Xin vui lòng tham khảo link tại đây.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 8/6/2011. Toàn bộ hồ sơ dự tuyển cần chuyển trực tiếp hoặc gửi bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm đến địa chỉ: Văn phòng một cửa - Cục đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

4. Tham khảo đề thi của những năm trước dưới đây.

 

(1) Bậc đại học

Năm 2010: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán (A), Toán (B), , Hóa, Sinh, Đáp án

Năm 2009: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán (A), Toán (B), , Hóa, Sinh, Đáp án

Năm 2008: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Toán (A), Toán (B), , Hóa, Sinh, Đáp án

Năm 2007: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Toán (A), Toán (B), , Hóa, Sinh, Lịch sử thế giới, Đáp án

 

(2) Bậc cao đẳng

Năm 2010: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, , Hóa, Đáp án

Năm 2009: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, , Hóa, Đáp án

Năm 2008: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Toán, , Hóa, Đáp án

Năm 2007: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Toán, , Hóa, Đáp án

 

(3) Bậc trung cấp chuyên nghiệp

Năm 2010: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Đáp án

Năm 2009: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Đáp án

Năm 2008: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Đáp án

Năm 2007: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Đáp án