Về việc miễn lệ phí xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản cho người nước ngoài đến thăm 3 tỉnh bị thiên tai (tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate)

 

Người xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản nếu thỏa mãn những điều kiện dưới đây, khi xin thị thực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011 sẽ được miễn lệ phí xin thị thực (không áp dụng nếu xin thị thực từ ngày 14 tháng 11 năm 2011 về trước).


 1. Khu vực áp dụng miễn lệ phí xin thị thực: tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate

 2. Thời gian áp dụng:
 3. Hồ sơ xin thị thực được thụ lý từ ngày 15 tháng 11 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016

   

 4. Đối tượng áp dụng:
  Tất cả những người nước ngoài xin thị thực đến thăm khu vực áp dụng miễn lệ phí xin thị thực theo chi tiết ở các mục a hay b dưới đây. Tiêu chuẩn này không chỉ áp dụng đối với thị thực một lần mà những trường hợp thị thực nhiều lần, xin giấy chứng nhận thông hành, làm việc hay lưu trú dài hạn cũng được áp dụng.
  a. Trường hợp không phải thị thực lưu trú ngắn hạn
  Người xin thị thực đến sinh sống và làm việc ngay tại khu vực áp dụng miễn lệ phí thị thực.
  b. Trường hợp thị thực lưu trú ngắn hạn
  Người xin thị thực đến lưu trú thời gian ngắn thăm khu vực áp dụng miễn lệ phí thị thực (không phân biệt mục đích lưu trú). Ngoài ra, không bắt buộc việc có lưu trú lại trong khu vực áp dụng hay không (đi về trong ngày cũng được áp dụng, không nhất thiết phải ở lại)

 5. Thủ tục cần thiết
  Thủ tục cần thiết để được miễn lệ phí xin thị thực được liệt kê ở các mục a hay b dưới đây. Nếu xuất trình được những giấy tờ tài liệu chứng minh việc đến thăm hoặc lưu trú tại khu vực áp dụng thì có thể được miễn lệ phí xin thị thực.
  Sau khi đã được cấp thị thực, nếu như có thay đổi dự định ban đầu để đến thăm khu vực áp dụng miễn lệ phí thị thực mà muốn xin hoàn tiền lệ phí thị thực, thì trường hợp áp dụng miễn phí xin thị thực này được thực hiện dựa trên nội dung hồ sơ vào thời điểm xin thị thực, do đó không thể hoàn lại tiền sau khi đã được cấp thị thực.
  a. Trường hợp không phải thi thực lưu trú ngắn hạn
  Phải xuất trình những giấy tờ có thể xác nhận được địa chỉ lưu trú, làm việc hoặc học tập nằm trong khu vực được áp dụng miễn lệ phí xin thị thực ( ví dụ: Hợp đồng thuê lao động có ghi địa chỉ công ty làm việc, Giấy chứng nhận nhập học có ghi địa chỉ của trường, đối với các trường hợp định cư theo chồng hoặc vợ là người Nhật, người vĩnh trú hoặc định cư có thể kiểm tra theo Giấy cư trú hoặc Giấy đăng ký cư trú người nước ngoài của người đang cư trú tại Nhật Bản.
  b. Trường hợp thị thực lưu trú ngắn hạn
  Cần thiết phải thỏa mãn những điều kiện (1) và (2) dưới đây
  (1) Trong chương trình lưu trú có ghi nội dung đến thăm khu vực áp dụng miễn lệ phí thị thực.
  (2) Phải xuất trình các giấy tờ chứng minh như giấy xác nhận đặt chỗ vé máy bay, giấy xác nhận đặt vé tàu biển, giấy xác nhận đặt chỗ xe điện ngầm, giấy xác nhận đặt phòng (trường hợp có ở lại) đến hoặc ở khu vực áp dụng miễn lệ phí xin thị thực, vé vào cửa tham dự các sự kiện diễn ra tại khu vực áp dụng. Ngoài ra, không bắt buộc phải mua vé, chỉ cần giấy xác nhận đã đặt chỗ.
  c. Trường hợp không xuất trình giấy tờ chứng minh việc đến thăm khu vực áp dụng miễn phí xin thị thực
  Nếu người xin thị thực trình bày việc đến thăm khu vực áp dụng miễn lệ phí xin thị thực mà không xuất trình được giấy tờ chứng minh được việc dự định đến thăm ấy sẽ không được áp dụng việc miễn lệ phí xin thị thực

 6. Những giấy tờ cần thiết và việc xét duyệt
  Những tiêu chuẩn lần này chỉ là việc miễn lệ phí xin thị thực chứ không phải là đơn giản hóa việc xét duyệt thị thực hoặc giảm bớt những giấy tờ cần thiết. Do đó, không có thay đổi gì về việc xét duyệt cũng như những giấy tờ cần thiết cho việc xin thị thực, việc cấp phát thị thực vẫn tùy thuộc vào kết quả xét duyệt, xin vui lòng chú ý.