CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NĂM TÀI KHOÁ 2012 - QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ NHẬT BẢN

(THE JAPAN FOUNDATION)

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM trân trọng thông báo “Chương trình hỗ trợ năm tài khóa 2012 - 2013” của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) như sau:

 

1. Hướng dẫn hồ sơ

Mỗi chương trình hỗ trợ sẽ có một bộ hồ sơ riêng. Quý Cơ quan có thể lấy hồ sơ trên trang web của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản:

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html (tiếng Nhật)

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html (tiếng Anh)

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Hạn chót nộp các chương trình ghi trên hồ sơ là ngày 01 tháng 12 năm 2011 và ngày 18 tháng 11 năm 2011 (đối với chương trình hỗ trợ dịch thuật, xuất bản, sản xuất phim tài liệu về Nhật Bản).

 

Tuy nhiên do cần có thời gian xử lý thông tin nên đề nghị Quý Cơ quan sau khi lấy hồ sơ, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn (bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh), điền đầy đủ các thông tin trong hồ sơ, và nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM trước 17 giờ ngày 21/11/2011 (thứ hai).Riêng đối với chương trình "Hỗ trợ xuất bản Dịch thuật " và "Hỗ trợ sản xuất chương trình phim tài liệu về Nhật Bản", hạn nộp hồ sơ là trước 17 giờ ngày 11/11/2011 (thứ sáu).

 

3. Lưu ý

Không tiếp nhận hồ sơ bằng email hoặc fax. Khi nộp hồ sơ, cần nộp 1 bộ hồ sơ gốc và 2 bản sao, tổng cộng 3 bản.

Hồ sơ nộp chỉ sử dụng kẹp giấy, không sử dụng kim bấm.

 

4. Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM – Ban Văn hóa

 

5. Các điểm thay đổi chính trong chương trình hỗ trợ từ năm tài khóa 2010-2011 so với các năm trước:
Các chương trình hỗ trợ từ năm tài khóa 2009-2010 trở về trước gồm “Phái chuyên gia giáo dục tiếng Nhật”, “Hỗ trợ kinh phí dành cho giáo viên giảng dạy tiếng Nhật tại nước ngoài”, “Hỗ trợ các dự án về giảng dạy tiếng Nhật (hỗ trợ kinh phí cho cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại nước ngoài, chương trình hỗ trợ xây dựng mạng lưới giáo dục tiếng Nhật tại nước ngoài)”, “Chương trình hợp tác giáo dục tiếng Nhật”, “Hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa tiếng Nhật”, “Chương trình tặng tài liệu giảng dạy tiếng Nhật” đã được tổng hợp lại, từ năm tài khóa 2010-2011 được đổi tên thành “Chương trình hỗ trợ quy mô nhỏ trong chương trình Sakura Network”. Các cơ quan đoàn thể có thể làm hồ sơ xin các hỗ trợ phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình theo các nội dung dưới đây

 

Đề mục

Nội dung

Hỗ trợ các hoạt động dành cho người học tiếng Nhật

Tài trợ một phần một số chi phí liên quan tới việc tổ chức các chương trình như thi hùng biện, thuyết trình, tổ chức các buổi tranh luận... nhằm khuyến khích người học hứng thú với việc học tiếng Nhật và làm cho nhiều người quan tâm tới giáo dục tiếng Nhật

Hỗ trợ tiền thù lao

Tài trợ một phần thù lao cho các giáo viên giảng dạy tiếng Nhật khi bắt đầu các khóa học mới hay gia tăng số lượng các khóa học

Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu giảng dạy

Tài trợ một phần kinh phí mua các tài liệu giảng dạy và các tài liệu bổ sung cần thiết cho giáo viên tiếng Nhật khi tiến hành các khóa học (Xin lưu ý là “Chương trình tặng tài liệu giảng dạy” từ năm tài khóa 2009-2010 trở về trước đã được đổi thành chương trình này. Tuy nhiên Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản không thể mua hay gửi các tài liệu từ Nhật Bản sang).

Hỗ trợ các hội nghị

Tài trợ một phần kinh phí liên quan đến việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, các buổi họp chuyên đề… dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật.

Hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa tiếng Nhật

Tài trợ một phần kinh phí liên quan đến việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch giảng dạy và nhu cầu

Các đề xuất khác

Tài trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án được lập bởi người xin tài trợ, với mục đích tăng cường giáo dục tiếng Nhật và đào tạo giáo viên tiếng Nhật

Hồ sơ và thông tin chi tiết về các chương trình mới trên đây sẽ được thông báo sau.