Về việc bắt đầu thực hiện chế độ quản lý cư trú mới và chế độ sổ bộ cư trú cơ bản đối với người nước ngoài

 

Từ ngày 09 tháng 07 năm 2012, chế độ quản lý cư trú mới và chế độ sổ bộ cư trú cơ bản đối với người nước ngoài sẽ bắt đầu được thực hiện theo như khái quát dưới đây.


1. Chế độ quản lý cư trú mới

(1)

Đối tượng áp dụng

Người nước ngoài cư trú trung và dài hạn tại Nhật Bản có tư cách cư trú theo quy định của Luật Quản lý Nhập cảnh Nhật Bản. (Người cư trú ngắn hạn dưới 03 tháng, người có tư cách cư trú “Cư trú ngắn hạn”, “Ngoại giao” hay “Công vụ” không phải là đối tượng áp dụng)

(2) Những điểm chính:
“Thẻ Cư trú” sẽ được cấp phát.
Thời hạn cư trú có thể tối đa 5 năm.
Chế độ giấy phép tái nhập cảnh có thay đổi.
※ Đưa vào “Chế độ cấp phép tái nhập cảnh đặc biệt”, theo đó người nước ngoài có Thẻ Cư trú và hộ chiếu còn hiệu lực khi xuất cảnh nếu trình bày dự định tái nhập cảnh trong thời gian dưới 01 năm thì không cần phải xin trước giấy phép tái nhập cảnh.
Bãi bỏ chế độ đăng ký cư trú người nước ngoài.


Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo trang web của Cục Quản lý Nhập cảnh Bộ Tư pháp Nhật Bản: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 

2. Chế độ sổ bộ cư trú cơ bản đối với người nước ngoài (Tờ rơi bằng tiếng Anh) (File PDF)

(1)

Đối tượng áp dụng

Người nước ngoài cư trú trung và dài hạn tại Nhật Bản với tư cách cư trú theo quy định của Luật Quản lý Nhập cảnh Nhật Bản (tức người cư trú tại Nhật Bản với thời hạn trên 03 tháng, là đối tượng được cấp “Thẻ Cư trú”).

(2) Những điểm chính
Người nước ngoài cư trú cũng được cấp “Giấy cư trú” tại cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi cư trú. Trong vòng 14 ngày sau khi xác định chỗ ở mới phải xuất trình “Thẻ Cư trú” (nếu chưa được cấp “Thẻ Cư trú” tại sân bay thì xuất trình hộ chiếu) cho cơ quan quản lý hành chính địa phương để làm thủ tục đăng ký chuyển nhập cư trú.
Trường hợp người cư trú sinh sống tại Nhật Bản cùng với gia đình có chủ hộ là người nước ngoài thì cần phải có giấy tờ chứng minh quan hệ thân thuộc với đương sự (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn vân vân… do chính phủ hoặc cơ quan công quyền nước đó cấp) đồng thời kèm theo bản dịch tiếng Nhật.


Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo trang web của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html (Tiếng Anh)