THAY ĐỔI MẪU ĐƠN XIN VISA

 

Từ ngày 01/03/2012, đơn xin visa mẫu mới và mẫu điền đơn sẽ được áp dụng. Trong thời gian chuyển giao, đơn xin visa mẫu cũ vẫn sẽ được áp dụng cho đến ngày 30/04/2012. Xin lưu ý, từ ngày 01/05/2012, đơn xin visa mẫu cũ sẽ không được tiếp nhận.

 

Đơn xin visa mẫu mới (PDF)

 

Mẫu điền đơn (PDF)