HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2013 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC TIẾNG NHẬT VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA NHẬT BẢN

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản năm 2013 dành cho sinh viên học tiếng Nhật và nghiên cứu văn hóa Nhật Bản.

 

Thông tin chi tiết, xin tham khảo thông tin tuyển chọn và download hồ sơ dự tuyển tại website của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản dưới đây.

 

1. Thông tin tuyển chọn

+ Tiếng Nhật

+ Tiếng Anh

 

2. Hồ sơ dự tuyển

 

3. Giấy khám sức khỏe

 

Đề thi và Đáp án những năm trước

Đề thi 2007 2008 2011

Đáp án 2007 2008 2011