KỶ NIỆM 40 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN – VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU RƯỢU SAKE NHẬT BẢN

LỄ KHAI MẠC NĂM HỮU NGHỊ NHẬT – VIỆT
  1. Thời gian: Ngày 27 tháng 2 năm 2013 (Từ 16:30)
  2. Địa điểm: Khách sạn Legend, Ballroom 2

  3. Nội dung: Giới thiệu rượu Sake Nhật Bản. Khai mạc Năm hữu nghị Nhật - Việt
  4. Thông tin chi tiết: Xem nội dung thông tin của chương trình tại đây (PDF).