QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN XIN VISA ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY DU LỊCH

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh xin được đưa vào áp dụng quy định đăng ký đối với các công ty du lịch có dự dịnh đại diện khách xin visa du lịch Nhật Bản tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, dưới đây là nội dung chi tiết của quy định này.
Các công ty du lịch có nguyện vọng đăng ký việc đại diện khách xin visa này vui lòng nộp các hồ sơ từ 1 đến 9 dưới đây đến trước ngày 31 tháng 07 năm 2013.

 

I. Các công ty du lịch có nguyện vọng đăng ký đại diện xin visa xin vui lòng một năm một lần phải xuất trình các giấy tờ sau

 

  1. Giấy đăng ký kinh doanh
  2. Giấy phép lữ hành quốc tế
  3. Giấy chứng nhận nộp thuế
  4. Giấy chứng nhận số dư tài khoản của công ty (trong vòng nửa năm, bản copy)
  5. Danh sách nhân viên công ty (Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, chức vụ, ngày vào công ty)
  6. Hợp đồng tour ký với công ty du lịch của Nhật Bản
  7. Phiếu đăng ký dịch vụ lữ hành của công ty du lịch Nhật Bản (do Bộ Đất đai - Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp) hoặc Thẻ thành viên JATA (Hiệp hội các Đại lý Du lịch Nhật Bản)
  8. Bản trình bày thành tích đã từng đưa khách đoàn đi du lịch nước ngoài (bao gồm Nhật Bản) từ trước đến nay cũng như bản trình bày kế hoạch tổ chức tour đi Nhật Bản trong thời gian sắp tới.
  9. Bản cam kết (đính kèm)

II. Sau khi thông qua việc xét duyệt các hồ sơ, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ thực hiện một buổi hướng dẫn về quy định này đối với các công ty du lịch. Trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành phỏng vấn người có trách nhiệm của công ty du lịch.

III. Những công ty không đăng ký hoặc những công ty không đạt tiêu chuẩn xét chọn lần này sẽ không thể đăng ký việc đại diện xin visa cho đến kỳ xét chọn lần tới (dự định tiến hành mỗi năm một lần)

IV. Nơi liên hệ

Phòng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản
Điện thoại: 08-39333510