NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT – VIỆT TOUCH 2013

(FESTIVAL OF TOUCH 2013)
  1. Thời gian: Ngày 2 (thứ bảy) và 3 (chủ nhật) tháng 3 năm 2013 (Từ 8:00 – 22:00).
  2. Nội dung: Ngày hội Giao lưu Văn hóa Nhật – Việt TOUCH 2013 (TOUCH - Take our universe connect hearts - Kết nối thế giới với trái tim). Chương trình còn là bước khởi đầu cho việc Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế cosplay (Word Cosplay Summit) được tổ chức hằng năm tại Nhật Bản.

  3. Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. HCM)
  4. Thông tin chi tiết: Xem nội dung thông tin của chương trình tại đây (PDF).