CHƯƠNG TRÌNH ĐỘC DIỄN NAOKI IIMURO: THỜI KHẮC CỦA KỊCH CÂM

  1. Thời gian: Ngày 5 (thứ ba) và ngày 6 (thứ tư) tháng 3 năm 2013 (Từ 20:00).
  2. Địa điểm: Sân khấu Thế giới Trẻ, Đại học Sân khấu Điện Ảnh, TP. HCM

    125 Cống Quỳnh, Quận 1, TP. HCM
  3. Thông tin chi tiết: Xem nội dung thông tin của chương trình tại đây (PDF).