LỄ KÝ KẾT

Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng phát triển nông nghiệp bền vững

Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

 

  Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Lễ ký kết “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng phát triển nông nghiệp bền vững”Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Khái quát dự án:

1. Tên dự án: “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng phát triển nông nghiệp bền vững”
2. Số tiền viện trợ: 110,330 Đô la Mỹ
3. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
4. Địa điểm dự án: 5 xã, huyện Bình Tây, tỉnh Bến Tre
5. Nội dung dự án: Dự án sẽ phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bến Tre đào tạo kĩ thuật Nông nghiệp bềnvững, mở ngân hàng giống vịt/gà/bò, xây bể chứa nước đơn giản cho các hộ nghèo huyện Bình Tây, tỉnh Bến Tre nhằm giúp các hộ trang bị khả năng thực hiện Nông nghiệp bền vững, cải thiện bữa ăn hàng ngày, đồng thời có thêm thu thập cuộc sống.

  Mục tiêu dự án kỳ vọng là hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện bữa ăn thông qua việc trang bị tri thức về kĩ thuật Nông nghiệp bền vững, đồng thời tạo môi trường thoát nghèo bằng cách thành lập Ngân hàng cho vay giống vịt/bò do các chủ tịch xã làm ban quản lý.

 

  Giám đốc Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table INO Mayu sau khi trình bày dự án với Tổng lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chính Minh _ ông HIDA Harumitsu, đã nói như sau về tâm nguyện khi thực hiện dự án “Tôi quan niệm hỗ trợ người nghèo là phải để họ thử thách bản thân qua việc kiên trì từng bước, như vậy mới có thể tự mình cải thiện đời sống”. Đáp lại, Tổng lãnh sự HIDA Harumitsu khích lệ “Tôi rất kỳ vọng vào kết quả dự án mang lại. Cô hãy tiếp tục cố gắng phát huy.”

 

 

 

   
 

Tổng Lãnh sự Hida và Giám đốc Ino ký tên vào bản hợp đồng

 

Tổng Lãnh sự Hida và Giám đốc Ino

bắt tay