THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỌC TẠP CHÍ NIPONICA TRÊN WEBSITE

 

Tạp chí Niponica từ số 10 năm 2013 sẽ được đăng trên trang WEB JAPAN. Các bạn yêu thích Niponica có thể tải file PDF hoặc đọc Niponica trực tiếp tại trang WEB JAPAN. (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)