THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XIN VISA

 

 

Tháng 3 năm 2014

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Lãnh sự

 

Từ ngày 17 tháng 3 năm 2014, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản khi nhận hồ sơ xin visa Nhật Bản sẽ không trả lại hồ sơ đã nộp. Do đó, đối với những hồ sơ cần trả lại bản gốc (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, hợp đồng lao động, giấy tư cách lưu trú, ...), vui lòng nộp kèm một bản copy khi nộp hồ sơ.