THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ XIN VISA

Tháng 2 năm 2014
Phòng Lãnh sự
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

 


Cho đến nay, thời gian trả kết quả hồ sơ xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản là buổi sáng (từ 8 giờ 30 đến 12 giờ) lẫn buổi chiều (từ 1 giờ 15 đến 4 giờ 45). Nay để tránh tình trạng đông đúc ở khu vực tiếp tân vào buổi sáng trong giờ tiếp nhận hồ sơ xin visa, từ ngày 17 tháng 2 năm 2014, việc trả kết quả xin visa sẽ được thay đổi, chỉ thực hiện vào buổi chiều (từ 1 giờ 15 đến 4 giờ 45), xin quý vị vui lòng chú ý.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-39333510