THÔNG BÁO NỘP HỒ HƠ "CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 20"

 

 

1. Khái quát về cuộc thi (file PDF)

 

2. Phiếu đăng ký dự thi (file PDF)

 

3. Giấy viết bài thi (file PDF)

 

4. Danh mục trích dẫn (file Word)