QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN XIN VISA

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY DU LỊCH

Thông báo về thủ tục đăng ký mới / đăng ký lại năm 2014

Tháng 6 năm 2014

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Từ tháng 09 năm 2013, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào áp dụng quy định đăng ký đối với các công ty du lịch có dự dịnh đại diện khách xin visa du lịch Nhật Bản. Nay Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản mở đợt đăng ký mới / đăng ký lại cho năm 2014, vì thế, các công ty du lịch có nguyện vọng đăng ký đại diện khách xin visa Nhật Bản xin vui lòng nộp các hồ sơ từ (1) đến (7) dưới đây tại tiếp tân Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, hạn chót là ngày 25 tháng 06 năm 2014.

 

I. Các hồ sơ cần nộp

 

  1. Giấy đăng ký kinh doanh
  2. Giấy phép lữ hành quốc tế
  3. Giấy chứng nhận nộp thuế (3 tháng gần nhất)
  4. Hợp đồng tour ký với công ty du lịch của Nhật Bản (bản copy)
  5. Phiếu đăng ký dịch vụ lữ hành của công ty du lịch Nhật Bản (do Bộ Đất đai - Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp) hoặc Thẻ thành viên JATA (Hiệp hội các Đại lý Du lịch Nhật Bản)
  6. Bản trình bày thành tích đã từng đưa khách đoàn đi du lịch nước ngoài (bao gồm Nhật Bản) từ trước đến nay.
  7. Bản cam kết (đính kèm)

II. Sau khi thông qua việc xét duyệt các hồ sơ, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ thực hiện một buổi giải thích về quy định này đối với các công ty du lịch. Trong trường hợp cần thiết sẽ có buổi phỏng vấn người phụ trách đại diện của các công ty du lịch.

III. Những công ty không đăng ký hoặc những công ty không đạt tiêu chuẩn xét chọn lần này sẽ không thể đăng ký việc đại diện xin visa cho đến kỳ xét chọn lần tới (dự định tiến hành mỗi năm một lần)

IV. Nơi liên hệ

Phòng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản
Điện thoại: 08-39333510