DỰ ÁN NGO CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng”

 

Ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

 

  Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng” đã long trọng diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

  Tóm tắt dự án:

  1. Tên dự án: “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng”
  2. Số tiền viện trợ: 101,384 Đô la Mỹ
  3. Cơ quan nhận viện trợ: Tổ chức Asia Rainbow (NPO Asia Rainbow)
  4. Nội dung dự án: thông qua việc đào tạo giáo viên tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, dự án sẽ đẩy mạnh phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục trẻ em bình thường, tạo môi trường học tập hoàn thiện hơn cho các em.

  Cơ quan nhận viện trợ - Tổ chức Asia Rainbow, cho đến nay đã triển khai thực hiện phát triển hệ thống giáo dục hòa nhập chủ yếu tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, giúp trẻ khiếm khuyết trí tuệ - khiếm thị - khiếm thính tại đây có thể học tập trong cùng các cơ sở giáo dục với trẻ em bình thường.

 

  Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow - Bà BABA Yumiko sau khi trình bày dự án với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh - Ông HIDA Harumitsu, đã phát biểu tâm nguyện thực hiện dự án như sau “Với số tiền viện trợ này, chúng tôi sẽ phổ cập phương pháp giáo dục hòa nhập đến nhiều giáo viên hơn, nỗ lực để ngày càng nhiều trẻ em khuyết tật có thể học cùng trường với các bạn bình thường”. Đáp lại, Tổng Lãnh sự HIDA Harumitsu đã khích lệ “Tôi hy vọng dự án sẽ phát huy hiệu quả tốt. Chúc bà luôn cố gắng.”

 

 

   
 

Tổng Lãnh sự Hida và Giám đốc Baba ký tên vào bản hợp đồng

 

Tổng Lãnh sự Hida và Giám đốc Baba

bắt tay