LÝ LỊCH CỦA NGÀI KAWAUE JUNICHI
TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Họ & Tên: KAWAUE Junichi  (62 tuổi)
Quê quán: tỉnh Hiroshima Nhật Bản

 

Sơ lược tiểu sử:
Tốt nghiệp Cử nhân Trường Đại học ngoại ngữ Osaka năm 1979
Bắt đầu vào công tác tại Bộ Ngoại giao
1993~1995 và 2006~2009: Công tác tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
1997     Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Chicago
2009     Chuyên viên cấp cao tại Phòng Đông Nam Á I, Vụ Nam Á
Cục Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao
2010     Điều phối viên Khu vực Phòng Đông Nam Á I (như trên)
2013    Trưởng Phòng Giao lưu Thanh Thiếu Niên Châu Á
Cục Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao
2015     Trưởng Đại diện Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Bangalore
2017     Quyền Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Bangalore
2/2017  Nhận Lệnh làm Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh