NGÀY HỘI VIỆT NHẬT 2014


Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM kết hợp cùng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đồng tổ chức Ngày hội Việt - Nhật 2014.

 

Thời gian: 09:00 ~ 20:30 Ngày 26 tháng 10 năm 2014 (Chủ nhật)

Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM

      Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM

 

(Bản PDF) (Bản PDF)