HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN DÀNH CHO BẬC SAU ĐẠI HỌC

(HỌC BỔNG MEXT) NĂM 2016

 

1. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản dành cho bậc sau đại học (học bổng MEXT) năm 2016.

 

(1) Thông tin tuyển chọn

 + Tiếng Nhật + Tiếng Anh

 

(2) Hồ sơ dự tuyển

 + Đơn dự tuyển

 + Đơn dự tuyển (bản đính kèm)

 

(3) Kế hoạch nghiên cứu

 

(4) Thư tiến cử

 

(5) Giấy khám sức khỏe

 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa mới đăng thông báo chương trình học bổng này trên trang web của Bộ hoặc tham khảo trang web của Cục đào tạo với nước ngoài tại đây.

 

3. Các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển học bổng chính phủ Nhật Bản dành cho bậc sau đại học cần lưu ý những điểm sau:

  • Trong hồ sơ phải ghi tên trường thí sinh có nguyện vọng đi học tại Nhật Bản.
  • Khi nộp hồ sơ dự tuyển học bổng, thí sinh phải đồng thời liên hệ với Giáo sư của trường Đại học thí sinh có nguyện vọng đi học tại Nhật Bản để trình bày về việc thí sinh đang tham gia thi tuyển học bổng, và xác nhận việc trường sẽ đồng ý tiếp nhận thí sinh vào học nếu thí sinh thi đỗ vòng 1 kỳ thi học bổng chính phủ Nhật Bản (có thể liên hệ bằng email hoặc điện thoại).

4. Thời hạn nộp hồ sơ : tham khảo trang web của Bộ giáo dục và đào tạo VN. Toàn bộ hồ sơ dự tuyển cần chuyển trực tiếp hoặc gửi bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm đến địa chỉ: Văn phòng một cửa - Cục đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

4. Tham khảo đề thi của những năm trước dưới đây.

Năm 2010: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Đáp án

Năm 2009: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Đáp án

Năm 2008: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Đáp án

Năm 2007: Tiếng Nhật (A), Tiếng Nhật (B), Tiếng Nhật (C), Tiếng Anh, Đáp án