Quyết định trao tặng Huân chương cho ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Công ty Minh Trân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Doanh Thương Trí Dũng (Tri Dung Business School)

  • Vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 (thứ ba), chính phủ Nhật Bản chính thức quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc (The order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) cho ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Công ty Minh Trân và là Chủ tich Hội đồng quản trị Trường Doanh Thương Trí Dũng. Bộ trưởng Ngoại giao Kishida cũng đã gửi lời chúc mừng đến ông.
  • Ông Nguyễn Trí Dũng sang Nhật vào năm 1967 du học 10 năm cho đến lúc hoàn tất Ban Tiến sĩ của Đại học Tsukuba và ông làm việc cho Trung tâm Phát triển Vùng của Liên Hiệp Quốc tại Nagoya 15 năm.  Với mục đích nhằm thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam, năm 1989 ông đã thành lập Trường Doanh Thương Trí Dũng. Sau khi rời Trung tâm Phát triển Vùng của Liên Hiệp Quốc, ông thành lập và trở thành Giám đốc của Công ty NICD tại Nagoya và Công ty  Minh Trân tại thành phố Hồ Chí Minh.  Từ năm 2003, ông là Phó Chủ tịch Japan – Vietnam Partnership Club (JAVIP), từ năm 2007 ông nhận chức “Đại sứ thiện chí Tỉnh Hyogo” và ông đã tổ chức nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia. Trong năm 2014, ông đã được chính phủ Việt Nam trao tặng Bằng khen Thủ Tướng với tư cách là một doanh nhân Việt kiều đã có nhiều cống hiến cho nền kinh tế quốc gia. Và hiện tại, ông thành lập JAVINET (Japan Vietnam Network) là mạng nối kết Nhật Việt xúc tiến mọi hoạt động hợp tác giao lưu chuyển giao công nghệ, đặc biệt trên cơ sở liên kết nhân dân và chính quyền địa phương hai nước.
  • Ở vị trí là Giám đốc của Công ty Minh Trân và Công ty NICD cũng như với nhiều tư cách khác nhau, hơn 40 năm qua ông vẫn liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến mối quan hệ hữu nghị và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Nhật - Việt như: tiếp nhận những chuyến thăm Việt Nam của các đoàn thể hữu nghị v.v…; tiến hành các hoạt động giao lưu kinh tế khoa học kỹ thuật và thúc đẩy đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam như: tiếp nhận các đoàn kinh tế hay tổ chức các hội thảo đầu tư dành cho doanh nghiệp Nhật Bản v.v... Ông còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật – Việt và các hoạt động xã hội như: liên kết với các tổ chức NGO của Nhật để xây trường tiểu học, nhà trẻ, các hoạt động xã hội y tế. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Doanh Thương Trí Dũng, trong 25 năm qua, ông đã và đang đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó bao gồm cả hoạt động giáo dục tiếng Nhật, đồng thời hỗ trợ học bổng cho việc học tiếng Nhật và du học Nhật Bản. Ông cũng đã và đang tham gia các hoạt động giao lưu giữa Tỉnh Hyogo và Việt Nam với tư cách là “Đại sứ thiện chí của Tỉnh Hyogo”.
  • Với những cống hiến trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế cũng như trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, xây dựng nền tảng, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia  Nhật Bản – Việt Nam trong nhiều năm qua, Chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Nguyễn Trí Dũng. Lễ trao tặng Huân chương dự định sẽ được tiến hành tại Lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật Hoàng do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sắp tới.
  • Hơn thế nữa, tại khu vực miền Nam Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, Huân chương Mặt trời mọc đã được Chính phủ Nhật trao tặng cho Nguyên Cố vấn Thủ tướng (Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc ngân hàng Nhà nước của Chính quyền miền Nam Việt Nam) Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh vào năm 1997 và kể từ đó đến nay đã 18 năm mới lại có một công dân Việt Nam được trao tặng huân chương này.