Thông tin Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

 

1. Địa chỉ liên lạc

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3933-3510; Fax: 028 - 3933-3520

 

2. Thời gian làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu 8:30 ~ 17:15
Giờ mở cửa Lãnh sự

Sáng: 08:30 ~ 12:00

Chiều: 13:15 ~ 16:45
 

Giờ làm việc của cửa Visa Sáng: 08:30 ~ 11:30 Nhận hồ sơ
Chiều: 13:15 ~ 16:45 Trả kết quả

 

3. Lịch nghỉ năm 2020

01/01 (thứ Tư) Tết Dương lịch
02/01 (thứ Năm)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (Nghỉ đầu năm)

03/01 (thứ Sáu) Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (Nghỉ đầu năm)
23/01 (thứ Năm) [Tết Âm lịch]
24/01 (thứ Sáu) [Tết Âm lịch]
27/01 (thứ Hai) [Tết Âm lịch]
28/01 (thứ Ba) [Tết Âm lịch]
29/01 (thứ Tư) [Tết Âm lịch]
02/04 (thứ Năm) [Giỗ tổ Hùng Vương]
30/04 (thứ Năm)

[Ngày Giải phóng miền Nam]

01/05 (thứ Sáu)

[Ngày Quốc tế lao động]

04/05 (thứ Hai)

Ngày Cây xanh

24/07 (thứ Sáu)

Ngày Thể dục thể thao

10/08 (thứ Hai)

Ngày của Núi

02/09 (thứ Tư)

[Ngày Quốc khánh Việt Nam]

21/09 (thứ Hai)

Ngày Kính lão

03/11 (thứ Ba)

Ngày Văn hóa

23/11 (thứ Hai)

Ngày Tạ ơn lao động

29/12 (thứ Ba)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (nghỉ cuối năm)

30/12 (thứ Tư)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (nghỉ cuối năm)

31/12 (thứ Năm)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính (nghỉ cuối năm)

 

 

*Ngày nghỉ trong ngoặc [ ] là ngày nghỉ lễ của Việt Nam