LỄ KÝ KẾT DỰ ÁN XÂY DỰNG KHỐI PHÒNG CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010, buổi lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Dự án xây dựng khối phòng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam năm tài chính 2010, đã được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự tham dự của ông Harumitsu HIDA, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Thu Thủy, Quyền Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, cùng các đại biểu khác.

 

Tóm tắt Dự án

  1. Tên dự án: Dự án xây dựng khối phòng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương
  2. Số tiền viện trợ: 105,870 USD
  3. Đơn vị nhận viện trợ: Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương
  4. Nội dung: Dự án viện trợ cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, trường giáo dục trẻ khiếm thính lớn nhất khu vực Nam Bộ, xây dựng khối phòng đặc biệt để thực hiện chương trình can thiệp sớm dạy phát âm cho trẻ khiếm thính từ 0 – 5 tuổi. Trong tình hình có nhiều trẻ em khiếm thính có thể nâng cao khả năng nói nhờ được huấn luyện theo chương trình này từ độ tuổi mẫu giáo, dự án sẽ giúp Trung tâm tiếp nhận đào tạo tại trung tâm nhiều trẻ em khiếm thính ở độ tuổi hình thành khả năng ngôn ngữ hơn, góp phần vào việc thúc đẩy khả năng phát âm, làm giảm việc chậm phát triển của trẻ khiếm thính.

Tại buổi lễ ký kết viện trợ, Harumitsu HIDA, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, và bà Nguyễn Thanh Thu Thủy, Quyền Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, đã ký vào hợp đồng viện trợ.

 

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Harumitsu HIDA bày tỏ hy vọng dự án sẽ giúp Trung tâm hỗ trợ nhiều trẻ em khiếm thính hơn, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy khả năng phát âm, làm giảm việc chậm phát triển của trẻ khiếm thính. Tổng Lãnh sự HIDA cũng ước mong rằng, thông qua dự án, mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng thắt chặt. Đáp lại, bà Nguyễn Thanh Thu Thủy, Quyền Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An tỉnh Bình Dương, bày tỏ tin tưởng khối phòng của dự án sẽ giúp đỡ số lượng nhiều trẻ em khiếm thính hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm, cũng như cam kết thực hiện tốt việc bảo trì quản lý dự án và nỗ lực duy trì phát triển hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật để trẻ em khuyết tật của trung tâm và trẻ em khuyết tật Việt Nam nói chung hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Bà thay mặt cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An và phía Việt Nam, gởi lời cám ơn đến Chính phủ Nhật Bản.

 

Tổng Lãnh sự Hida (bên phải) cùng Giám đốc Thủy ký kết hợp đồng viện trợ

Sau khi ký kết, Ngài Tổng Lãnh sự cùng Giám đốc Thủy bắt tay nhau

Tổng Lãnh sự Hida phát biểu diễn văn

Chụp hình lưu niệm chung