CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

 

【THÔNG BÁO】 Tuyển dụng Trợ lý Dự án cho Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (tại đây)

 

1. Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (GGP) là gì?

2. Thủ tục xin viện trợ (*download mẫu đơn xin từ đây)

3. Lưu đồ từ xin viện trợ đến thực hiện(Để xem được nội dung này, máy tính của bạn phải có phần mềm Acrobat Reader)

4. Danh sách các dự án đã thực hiện (2010-)

 

[Địa chỉ liên lạc]
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
(Phòng phụ trách viện trợ GGP, Ban kinh tế - hợp tác kinh tế )
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3933-3510 (Ext.415) Fax: 08-3933-3523