Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (GGP) là gì?

 

Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects - GGP) là chương trình được bắt đầu thực hiện vào năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước phát triển. Các cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước sở tại là trung tâm thực hiện viện trợ cho các dự án quy mô tương đối nhỏ (trên nguyên tắc là dự án dưới 10 triệu Yên Nhật) do các chính quyền địa phương, cơ quan giáo dục – y tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế và trong nước hoạt động ở các nước đang phát triển. Khác với dự án thông thường, nó có đặc điểm là có thể thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1995, triển khai chương trình GGP cho 26 tỉnh thành phía Nam (từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam). Tính đến thời điểm cuối năm 2015 đã có 164 dự án (tổng vốn tài trợ lên đến 13,128,781 USD) được thực hiện.

 

1. Đơn vị: 

Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức NGO quốc tế và trong nước, chính quyền địa phương, cơ quan y tế, cơ quan giáo dục

 

2. Khu vực:

26 tỉnh thành phía Nam từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam

(Khu vực từ tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra Bắc thuộc Đại sứ quán Nhật Bản phụ trách)

 

3. Lãnh vực:

Trọng tâm là các dự án có hiệu quả hưởng lợi cao cho người dân thường, dự án đặc biệt phát huy hiệu quả cao nhờ viện trợ quy mô nhỏ, dự án cần viện trợ khẩn cấp mang tính nhân đạo…, thực hiện viện trợ ưu tiên lãnh vực thuộc nhu cầu cơ bản con người (basic human needs) và lãnh vực quan trọng đặc biệt từ quan điểm bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoài ra, về thành tố “mềm”, trong trường hợp mảng mềm như đào tạo năng lực con người có tính cần thiết, cũng được xếp vào đối tượng của chương trình viện trợ.

(1) Y Tế cơ sở: Trang bị trang thiết bị y tế, xây dựng cơ sở vật chất y tế, phòng chống bệnh AIDS, bệnh truyền nhiễm

(2) Giáo dục: Xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, huấn luyện đào tạo nghề

(3) Nông lâm thủy sản: Thủy lợi, hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp - ngư nghiệp, hỗ trợ nông dân nghèo

(4) Môi trường: Cung cấp nước, xử lý rác

(5) Phúc lợi công cộng: Hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em đường phố, phụ nữ

(6) Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cầu, đường nông thôn

(7) Lãnh vực khác: Phòng chống thiên tai, những lãnh vực ngoài nội dung kể trên

 

<Lãnh vực ngoài đối tượng viện trợ>

 • Viện trợ nghiên cứu của các trường cao đẳng, đại học, học viện; viện trợ cho dự án mà hiệu quả hưởng lợi cho người dân không rõ ràng như năng cao năng lực của đơn vị xin viện trợ
 • Viện trợ chuyên cho hoạt động thương nghiệp, tạo ra việc làm
 • Viện trợ cho dự án mà ít liên quan hệ đến việc phát triển kinh tế xã hội như văn hóa, nghệ thuật, thể thao
 • Dự án công nhận được sử dụng về quân sự, hàm chứa mục đích chính trị, mục đích quảng bá tôn giáo 

4. Số tiền viện trợ:

Trên nguyên tắc là dưới 10 triệu Yên Nhật

 

5. Kinh phí đối tượng viện trợ:

Là kinh phí cần thiết trực tiếp để thực hiện dự án, cụ thể là phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm vật tư thiết bị, phí tổ chức hội nghị - seminar để đào tạo năng lực cần thiết cho thực hiện dự án, phí liên quan đến điều hành như phí thuê chuyên gia đi kèm viện trợ thiết bị. 

 

<Kinh phí ngoài đối tượng viện trợ>

 • Phí quản lý điều hành thường xuyên cho chính đơn vị xin viện trợ (chi phí văn phòng, lương nhân viên…)
 • Phí quản lý bảo trì hàng viện trợ, phí dự phòng
 • Vốn bắt đầu vận hành hoạt động tạo thu nhập
 • Học bổng, nhà ở, áo quần, văn phòng phẩm, lương thực là cho vốn hoặc tài sản trực tiếp cho cá nhân nào đó (ngoại trừ trường hợp viện trợ nhân đạo khẩn cấp lúc thiên tai)
 • Phí mua đất
 • Chi phí nghiên cứu mà hiệu quả mang lại trực tiếp cho người dân không rõ ràng
 • Thuế, VAT, phí cấp phép hoạt động, phí đăng ký xe, v.v. là nguồn thu của chính phủ, chính quyền địa phương
 • Hệ thống ống nước, đường dây điện dẫn vào từng hộ dân của dự án nước sạch - nước thải, dự án điện

6. Thời gian thực hiện:

Trong vòng 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng viện trợ

 

7. Địa chỉ liên lạc:

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (Phòng phụ trách viện trợ GGP, Ban kinh tế - hợp tác kinh tế)

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-3933-3510 (Ext.415) Fax: 08-3933-3523