THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU VIÊN THEO HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOSEI NĂM HỌC 2009-2010

 

 

    Quỹ giao lưu quốc tế trường Đại học Hosei vừa thông báo tuyển nghiên cứu viên người nước ngòai dành cho đối tượng là người đang theo học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ hoặc người đã có học vị tiến sĩ sang nghiên cứu tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại website:

 

(Tiếng Nhật)

     Giới thiệu khái lược về chương trình: http://www.hosei.ac.jp/ic/kenkyu/boshu.html

     Mẫu đơn: http://www.hosei.ac.jp/ic/kenkyu/pdf/HIF_gansho_09-10.pdf

     Cách thức nộp đơn: http://www.hosei.ac.jp/ic/kenkyu/shutsugan.html

     Quá trình tuyển và xét tuyển: http://www.hosei.ac.jp/ic/kenkyu/sukejuru.html

     Các campus và các ngành đào tạo tại các campus này: http://www.hosei.ac.jp/ic/kenkyu/daigaku.html

 

Lưu ý: Như trong website trình bày về cách thức nộp đơn có ghi rõ, hồ sơ xin dự tuyển phải được nộp trực tiếp qua đường bưu điện đến Trung tâm giao lưu quốc tế Đại học Hosei hạn chót vào ngày 6/6/2008 (ngày hồ sơ đến Nhât).  Ngòai ra, mọi thắc mắc liên quan đến học bổng này xin liên lạc trực tiếp bằng văn bản đến Trung tâm giao lưu quốc tế Đại học Hosei trước ngày 23/5/2008.

 

Back                    Top